พร้อมหรือยัง? ติวเข้า MUIC หรือมหิดลอินเตอร์ ม.ดังที่ 1 ในไทย

สำหรับคนที่อยากรู้ว่าในปี 2022 มหาวิทยาลัยใดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ต้องขอบอกว่าจากการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สหราชอาณาจักร โดยมีมหาวิทยาลัย 1,600 แห่ง จาก 99 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม คะแนนตัวชี้วัดต่าง ๆ ทำให้ “มหาวิทยาลัยมหิดล” ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของไทย ลองมาดูรายละเอียดต่าง ๆ กัน ตลอดจนแนวทางการติวเข้า MUIC หรือมหิดลอินเตอร์ สำหรับผู้ที่กำลังสนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

พร้อมหรือยัง ติวเข้า MUIC หรือมหิดลอินเตอร์ ม.ดังที่ 1 ในไทย

ปี 2022 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก หรือ Times Higher Education (THE) จากสหราชอาณาจักร โดยผลจากการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2022 จากมหาวิทยาลัยกว่า 1,600 แห่งใน 99 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับครั้งนี้ มีการพิจารณาตัวชี้วัดคุณภาพ 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching), การวิจัย (Research), การอ้างอิงงานวิจัย (Citations), ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) และรายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับโลกที่ 601-800 ซึ่งเป็นคะแนนรวม (Total Score) ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
นอกจากนี้ Center for Science and Technologies Studies แห่ง มหาวิทยาลัย Leiden ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกมากกว่า 1,300 อันดับ หรือ CWTS Leiden Ranking 2022 โดยพิจารณาจากผลงานวิจัยตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในสาขา All Sciences of Scientific Impact มีจำนวนการตีพิมพ์ที่สร้างผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Impact) และการสร้างความร่วมมือในการผลิตผลงานการตีพิมพ์ (Collaboration) อยู่ในอันดับที่ดี ถึง 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1. All Sciences 2. Biomedical and Health sciences 3. Life and earth sciences และ 4. Social sciences and humanities และติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยของอาเซียนในหลายสาขา

นอกจากงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับรางวัล “The 2022 Most Sustainably Innovative University” ในงาน “2022 UI GreenMetric World University Rankings Results and Awards” เพื่อจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากพันกว่าแห่งทั่วโลก

จากรางวัลที่ได้รับเหล่านี้ ย่อมเป็นสิ่งที่การันตีถึงคุณภาพการศึกษาและสภาแวดล้อมของมหวิทยาลัยแห่งนี้ได้ในระดับหนึ่งทีเดียว สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังสนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาคุณภาพ คงไม่อยากพลาดการมีมหาวิทยาลัยมหิดลไว้ในลิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่รู้จักกันในนาม มหิดลอินเตอร์ ที่เรียกว่าเป็นวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะหนทางความก้าวหน้าในระดับสากลหลังจากสำเร็จการศึกษาก็เรียกว่าค่อนข้างสดใสทีเดียว ดังนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการติวเข้า MUIC หรือมหิดลอินเตอร์ เรามีแนวทางดังนี้

เลือกคณะที่สนใจและมุ่งเน้นการติวเข้า MUIC หรือมหิดลอินเตอร์ ให้เฉพาะเจาะจง โดยที่ MUIC มีภาควิชาให้เลือก ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี
• B.B.A. บริหารธุรกิจ
• B.A.Sc. เทคโนโลยีสร้างสรรค์
• B.F.A. ออกแบบ
• B.Eng. วิศวกรรม
• B.A. มนุษยศาสตร์และภาษา
• B.A. สังคมศาสตร์
• B.Com.Arts. สื่อและการสื่อสาร
• B.Sc. วิทยาศาสตร์
• B.M. ผู้ประกอบการธุรกิจการ

หลักสูตรปริญญาโท
• M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• M.M. การจัดการมหาบัณฑิต

ซึ่งหากพิจารณาให้ดีบางภาควิชาจะมีโปรแกรมที่สามารถเรียนจบหลายปริญญาพร้อมกันอีกด้วย เช่น โปรแกรม MBA4+1 ที่รวมหลักสูตรปริญญาตรี และ MBA เข้าด้วยกัน ทำให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาทั้งสองปริญญาภายใน 5 ปี

ทั้งนี้ ควรวางแผนการติวเข้า MUIC ให้ดี เพราะมหิดลอินเตอร์กำหนดช่วงระยะเวลาการสอบเข้าเป็น 4 รอบ ได้แก่ 1. ช่วงปลาย เม.ย. – ต้น พ.ค. 2. ช่วงปลาย มิ.ย. – ต้น ก.ค. 3. ช่วงต้น-กลาง ต.ค. 4. ช่วงต้น-กลาง ม.ค. ซึ่งในต้นปี 2023 นี้ประกาศรับตั้งแต่ วันที่ 9-20 มกราคา 2023 นี้

ดังนั้น จึงควรรีบจัดคอร์สเรียนพิเศษให้เหมาะสม เพื่อให้น้อง ๆ สามารถวางแผนติวเข้า MUIC แบบได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอเพียงมีความพร้อม ความมีวินัย และความมานะพยายาม รับรองว่าเส้นทางสู่การเป็นน้องใหม่ในมหิดลอินเตอร์ ไม่ใช่เรื่องยากเกินฝันอีกต่อไป