คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ประกันอุบัติเหตุ เลือกแบบไหน ให้มีราคาและความคุ้มครองเหมาะสม

เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตนเอง หรือว่าคนที่รัก แต่ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุย่อมเป็นสิ่งที่เราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ การทำประกันอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุให้ร่างกายต้องเจ็บป่วยเราหรือคนที่รักจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และมีเงินชำระค่ารักษาพยาบาลอย่างเพียงพอนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ เราจึงจะขอมาแนะนำคนที่กำลังต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุ ว่าควรเลือกแบบไหนดี มีราคาเท่าไหร่บ้าง ตามไปดูกันเลย

ประกันอุบัติเหตุ เลือกแบบไหน ให้มีราคาและความคุ้มครองเหมาะสม

ประกันอุบัติเหตุคืออะไร

ประกันอุบัติเหตุเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ประกันอุบัติเหตุ มีประเภทและราคาที่แตกต่างกัน แบ่งประเภทของประกันอุบัติเหตุออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ทำงาน หรือเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะขณะเดินทางเท่านั้น ครอบคลุมการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุรถยนต์ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถยนต์
 • ประกันอุบัติเหตุอื่น ๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักกีฬา ประกันอุบัติเหตุสำหรับอาชีพเสี่ยง เป็นต้น

ปัจจัยที่ส่งผลให้ประกันอุบัติเหตุมีราคาที่แตกต่างกันมีอะไรบ้าง?

ราคาประกันอุบัติเหตุจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น

 • ประเภทของประกันอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุประเภทต่าง ๆ ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ดังนั้น ประกันอุบัติเหตุที่มีวงเงินความคุ้มครองสูง และครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ มากมาย จะมีราคาสูงกว่าประกันอุบัติเหตุที่มีวงเงินความคุ้มครองต่ำ และครอบคลุมความเสี่ยงน้อย
 • วงเงินความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครองที่สูงขึ้นจะทำให้ราคาประกันสูงขึ้น
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง ระยะเวลาความคุ้มครองที่นานขึ้นจะทำให้ราคาประกันสูงขึ้น
 • เพศ อายุ อาชีพ และสุขภาพของผู้เอาประกัน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น ผู้เอาประกันอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูง จะมีราคาประกันสูงกว่าผู้เอาประกันที่มีความเสี่ยงต่ำ

เคล็ดลับการเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุ

ในการเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุ นอกจากราคาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาดังนี้

 1. วงเงินความคุ้มครองที่ต้องการ  วงเงินความคุ้มครองที่เพียงพอจะช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ
 2. ระยะเวลาความคุ้มครองที่ต้องการ ระยะเวลาความคุ้มครองที่นานขึ้นจะช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองที่ยาวนานขึ้น
 3. ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันควรเลือกประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงต่างๆ ตามที่ตนเองเผชิญอยู่
 4. งบประมาณที่มี ผู้เอาประกันควรเลือกประกันอุบัติเหตุที่มีราคาเหมาะสมกับงบประมาณที่มี

การเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ประกันที่ตรงกับความต้องการและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมากที่สุดนั่นเอง