มนุษย์เงินเดือน ป่วยได้ง่ายๆ กับ 5 โรคยอดฮิต

การทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้น มักมาพร้อมกับความเครียด ความกดดัน และการทำงานหนัก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งโรคยอดฮิตที่มักพบในมนุษย์เงินเดือน มีดังนี้

1. ออฟฟิศซินโดรม

ออฟฟิศซินโดรม คือ อาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อที่เกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ โดยไม่เคลื่อนไหวร่างกาย อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ ปวดคอ ปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดมือ ปวดนิ้วมือ และปวดนิ้วเท้า

2. โรคนิ้วล็อก

โรคนิ้วล็อก คือ อาการที่เส้นเอ็นบริเวณนิ้วมือถูกกดทับจนเกิดการอักเสบและบวม ส่งผลให้นิ้วมือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ นิ้วมืองอหรือเหยียดไม่เต็มที่ เจ็บปวดเมื่อใช้นิ้วมือ และมือชา

3. โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน คือ อาการที่กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร ส่งผลให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอก คลื่นไส้ อาเจียน และเจ็บคอ

4. โรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับ คือ อาการที่ไม่สามารถนอนหลับหรือนอนหลับไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า หงุดหงิด และประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

5. โรคเครียด

โรคเครียด คือ ภาวะที่ร่างกายและจิตใจถูกกระตุ้นมากเกินไป ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ นอนไม่หลับ หงุดหงิด เบื่ออาหาร และวิตกกังวล

หากมนุษย์เงินเดือนมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้อาการลุกลามจนรุนแรง

นอกจากนี้ มนุษย์เงินเดือนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย ดังนี้

– นั่งทำงานในท่าที่ถูกต้อง ไม่ควรนั่งหลังค่อมหรือนั่งไขว่ห้าง

– ลุกขึ้นเดินหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกๆ 30 นาที

– รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่

– ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

– พักผ่อนให้เพียงพอ

– ฝึกผ่อนคลายความเครียด เช่น นั่งสมาธิ ฟังเพลง หรือทำกิจกรรมที่ชอบ

การดูแลสุขภาพที่ดีจะช่วยให้มนุษย์เงินเดือนมีสุขภาพแข็งแรง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ