เปิดเหตุผล! ทำไม ‘วิตามินบีรวม’ จึงเป็น ‘วิตามินคนนอนน้อย’

วิตามินบีเป็นกลุ่มของวิตามินที่ละลายในน้ำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และเนื่องจากวิตามินบีจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายหลายอย่าง จึงตอบโจทย์อย่างยิ่งที่จะนำมาผลิตสกัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบวิตามินบีรวม และกลายเป็น ‘วิตามินนอนน้อย’ ที่ตอบโจทย์ผู้คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะวัยทำงานที่ภาระหน้าที่เยอะสวนทางกับเวลาพักผ่อนที่น้อยลงเรื่อย ๆ

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะพกพาวิตามินบีรวมเป็นวิตามินคนนอนน้อยที่ช่วยเติมความไบร์ทดีหรือไม่ บทความนี้จะมาบอกถึงข้อดีของวิตามินบีรวม เป็นเหตุผลสำหรับการประกอบการตัดสินใจ ติดตามได้เลย

เปิดเหตุผลทำไม วิตามินบีรวมจึงเป็นวิตามินคนนอนน้อย

4 คุณประโยชน์ของวิตามินบีรวม ทำไมจึงเป็นวิตามินคนนอนน้อย?

การผลิตพลังงาน: วิตามินบีจำเป็นสำหรับการแปลงอาหารให้เป็นพลังงาน (เมแทบอลิซึม) วิตามินบี 1 หรือที่เรียกว่าไทอามีนช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงาน วิตามินบี 2 หรือที่เรียกว่าไรโบฟลาวินช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานและมีความสำคัญต่อการเผาผลาญไขมันและยา วิตามินบี 3 หรือที่เรียกว่าไนอะซินช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานและมีความสำคัญต่อการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน วิตามินบี 5 หรือที่เรียกว่ากรดแพนโทเทนิก มีความสำคัญต่อการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน วิตามินบี 6 หรือที่เรียกว่าไพริดอกซิมีความสำคัญต่อการเผาผลาญกรดอะมิโน วิตามินบี 12 หรือที่เรียกว่า ไซยาโนโคบาลามิน มีความสำคัญต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมของทุกเซลล์ในร่างกาย ดังนั้นเมื่อช่วยในเรื่องการผลิตพลังงาน จึงเป็นวิตามินคนนอนน้อยที่ไม่ควรมองข้าม

การทำงานของระบบประสาท: วิตามินบี 1, บี 6 และบี 12 เป็นวิตามินคนนอนน้อยอย่างแท้จริงเพราะมีความสำคัญต่อการทำงานของเส้นประสาทที่เหมาะสม วิตามินบี 1 จำเป็นต่อสุขภาพของระบบประสาทและมีบทบาทสำคัญในการรักษาการทำงานของเส้นประสาทที่เหมาะสม วิตามินบี 6 มีความสำคัญต่อการสังเคราะห์สารสื่อประสาทซึ่งเป็นสารเคมีที่ส่งสัญญาณในสมอง วิตามินบี 12 จำเป็นต่อการรักษาความสมบูรณ์ของระบบประสาท และมีความสำคัญต่อการสังเคราะห์ไมอีลิน ซึ่งเป็นสารเคลือบป้องกันรอบเส้นใยประสาท

การผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง: วิตามินบี 12 และกรดโฟลิกจำเป็นสำหรับการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง วิตามินบี 12 มีความสำคัญต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งขนส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกาย กรดโฟลิกมีความสำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงและจำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงอย่างเหมาะสม

สุขภาพจิต: วิตามินบี 1 บี 6 และบี 12 มีความสำคัญต่อการทำงานของสมองและอารมณ์ วิตามินบี 1 มีความสำคัญต่อการรักษาการทำงานของสมองและจำเป็นต่อการรักษาความจำที่ดี วิตามินบี 6 มีความสำคัญต่อการรักษาการทำงานของกระบวนการคิด และจำเป็นต่อการรักษาอารมณ์ให้แข็งแรง วิตามินบี 12 มีความสำคัญต่อการรักษาการทำงานของสมองและจำเป็นต่อการรักษาความจำและอารมณ์ที่ดี เหล่านี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมวิตามินชนิดนี้จึงเป็นวิตามินคนนอนน้อยที่ควรพกพาเป็นไอเท็มติดตัว เสริมความไบร์ทได้ทุกวัน