วิธีรับมือ เมื่อลูกน้อยของคุณเริ่มดื้อ

ความดื้อเป็นพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็ก ในช่วงวัย 2-3 ขวบ เด็กจะเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ต้องการที่จะแสดงออกถึงความต้องการของตัวเอง บางครั้งจึงอาจแสดงออกด้วยการดื้อ ไม่ยอมทำตามคำสั่งของพ่อแม่ พฤติกรรมดื้อของเด็กนั้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

ต้องการเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่

ต้องการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง

ไม่เข้าใจหรือต้องการที่จะทดสอบกฎเกณฑ์ของพ่อแม่

รู้สึกหงุดหงิดหรือโมโห

เมื่อลูกน้อยของคุณเริ่มดื้อ คุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมนั้นก่อน จากนั้นจึงค่อยหาวิธีรับมือที่เหมาะสม ดังนี้

1. ตั้งกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่ชัดเจน

เด็กเล็กต้องการความชัดเจนและความมั่นคง พ่อแม่ควรกำหนดกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่ชัดเจนให้กับลูก เช่น กำหนดเวลานอน กำหนดเวลากิน กำหนดเวลาเล่น เป็นต้น เมื่อลูกทำตามกฎเกณฑ์และข้อตกลง พ่อแม่ควรให้คำชมเชยหรือรางวัล เพื่อให้ลูกรู้สึกดีและอยากทำตามกฎเกณฑ์ต่อไป

2. อธิบายเหตุผลให้เข้าใจ

เมื่อลูกทำผิด พ่อแม่ควรอธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจว่าทำไมถึงไม่ควรทำอย่างนั้น เช่น ถ้าลูกไม่ยอมกินข้าว พ่อแม่ควรอธิบายว่า “ข้าวเป็นอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ถ้าลูกไม่กินข้าว ลูกก็จะไม่มีแรงไปเล่น” เป็นต้น การอธิบายเหตุผลให้เข้าใจจะช่วยให้ลูกเข้าใจและยอมรับกฎเกณฑ์ของพ่อแม่มากขึ้น

3. อดทนและใจเย็น

การเลี้ยงลูกนั้นต้องอาศัยความอดทนและใจเย็น พ่อแม่ไม่ควรใช้อารมณ์หรือความรุนแรงในการแก้ปัญหา เพราะอาจทำให้ลูกยิ่งดื้อมากขึ้น ควรใช้คำพูดที่นุ่มนวลและอธิบายเหตุผลให้เข้าใจ

4. หลีกเลี่ยงการต่อรอง

การต่อรองกับลูกจะทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ยอมแพ้และตามใจลูก พ่อแม่ควรยืนหยัดในกฎเกณฑ์ที่วางไว้ โดยไม่ต่อรองกับลูก

5. ชื่นชมเมื่อทำดี

เมื่อลูกทำดี พ่อแม่ควรชื่นชมหรือให้รางวัล เพื่อให้ลูกรู้สึกดีและอยากทำดีต่อไป เช่น ถ้าลูกยอมกินข้าว พ่อแม่อาจชมเชยว่า “หนูเก่งมากที่กินข้าวหมดจาน” เป็นต้น

6. หากิจกรรมทำร่วมกัน

การหากิจกรรมทำร่วมกันจะช่วยให้ลูกรู้สึกอบอุ่นและใกล้ชิดกับพ่อแม่มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกมีสมาธิและลดความดื้อลงได้ เช่น เล่นของเล่น พาลูกไปเดินเล่น พาลูกไปสวนสาธารณะ เป็นต้น

การเลี้ยงลูกนั้นต้องใช้เวลาและความอดทน พ่อแม่ควรใช้วิธีที่เหมาะสมในการรับมือกับพฤติกรรมดื้อของลูก จะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นเด็กที่รู้จักเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์