3 เคล็ดลับดูแลแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้ยาว

การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่เพียงแต่จะช่วยลดการปล่อยแก๊สพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงสู่ชั้นบรรยากาศเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยประหยัดการใช้น้ำมัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี เพื่อยืดอายุการใช้งานรถยนต์ ตลอดจนช่วยบริหารค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารถยนต์ไฟฟ้า ลองมาดู 3 เคล็ดลับดี ๆ เกี่ยวกับการดูแลแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่นำมาฝากในบทความนี้กัน

แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

หลีกเลี่ยงการชาร์จรถในที่ร้อนจัด

เช่นเดียวกับแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ เมื่อจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าก็ย่อมมีความร้อนสะสมเช่นกัน ดังนั้น หากยิ่งชาร์จแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอากาศร้อน บริเวณกลางแจ้งในวันที่แดดจัด หรือ อยู่ใกล้แหล่งความร้อน ก็อาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานที่สั้นลงด้วยเช่นกัน

ดังนั้น หากต้องชาร์จแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อไหร่ หรือ ต้องการติดตั้งแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการชาร์จรถยนต์ ตลอดจนติดตั้งแท่นชาร์จที่บริเวณกลางแจ้ง หรือ บริเวณที่โดนแดดจัดและมีความร้อนสะสมเป็นเวลานาน ทั้งนี้เพื่อช่วยดูแลรักษาประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่นั่นเอง

หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม 100%

การชาร์จแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าเต็ม 100% อยู่เสมออาจทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานลดลง แต่ควรชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้มีแบตเตอรี่อยู่ราว ๆ 30% – 80% เท่านั้น เนื่องจากการชาร์จไฟเต็ม 100% อยู่เสมอจะทำให้ลิเธียมไอออนในแบตเตอรี่มีการทำงานมากเกินไปจนเกิดภาวะความเครียดและทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี หากจำเป็นต้องรถยนต์เพื่อเดินทางไกล หรือ ออกทริปยาว การเติมแบตเตอรี่ให้เต็ม 100% ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่สำหรับใครที่ไม่มีเวลาชาร์จรถยนต์จริง ๆ ก็ควรแพลนทริปที่มีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเอาไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง

ไม่ชาร์จไฟฟ้าโดยตรงกับรถยนต์บ่อยเกินไป

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า รถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้แท่นชาร์จเฉพาะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากมีเหตุจำเป็น หรือ อยู่ในบริเวณที่ไม่มีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเลย เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้ายังสามารถชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เข้าแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี แม้จะสามารถชาร์จเข้ากับไฟฟ้าโดยตรงได้ แต่หากไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่ควรทำ เนื่องจากการชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงนั้นเป็นการอัดประจุเข้าไปในแบตเตอรี่ในเวลาอันสั้น หากทำเป็นประจำก็อาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพได้ในระยะยาว

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 3 เคล็ดลับการดูแลแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารู้แบบนี้แล้ว อย่าลืมนำทั้ง 3 เคล็ดลับที่นำมาฝากนี้ไปพิจารณาและปรับใช้ให้เหมาะสมด้วยนะ