ไกด์การเลือกประกันมะเร็งให้ตอบโจทย์ คุ้มค่าเบี้ย

อัปเดตสถิติโรคมะเร็งล่าสุดจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คนไทยในปี 2565 เป็นผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ไปกว่า 140,000 คน หรือประมาณ 400 คนต่อวัน โดยโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่/ทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก ด้วยตัวเลขเหล่านี้อาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ ที่คนรุ่นใหม่จะเริ่มมองหาแผนประกันมะเร็งเพื่อเตรียมพร้อมกับสิ่งที่ไม่คาดคิด แต่ส่วนจะเลือกอย่างไรนั้น บทความนี้มีคำตอบ!

ไกด์การเลือกประกันมะเร็งให้ตอบโจทย์ คุ้มค่าเบี้ย

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเลือกซื้อประกันมะเร็ง

 • ความคุ้มครอง พิจารณาว่าต้องการความคุ้มครองอย่างไรบ้าง ครอบคลุมทุกระยะของโรคมะเร็งหรือไม่ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาแบบไหนบ้าง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าฟื้นฟู เป็นต้น
 • ทุนประกัน พิจารณาว่าต้องการทุนประกันเท่าไหร่ เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาและค่าครองชีพอื่น ๆ หรือไม่
 • ค่าเบี้ยประกัน พิจารณาว่าค่าเบี้ยประกันมะเร็งอยู่ในงบประมาณหรือไม่
 • ระยะเวลารอคอย ระยะเวลาที่บริษัทประกันจะไม่รับเคลมหากผู้เอาประกันตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งในช่วงระยะเวลารอคอย
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง ระยะเวลาที่บริษัทประกันจะคุ้มครองผู้เอาประกัน
 • การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เช่น จ่ายเป็นเงินก้อนเดียวหรือจ่ายเป็นรายงวด

แนวทางในการเลือกประกันมะเร็งให้ครอบคลุม

หลังจากที่ได้รู้ไปแล้ววาจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จำเป็นต่อการพิจารณาประกันมะเร็ง ทีนี่ก็มาถึงการเลือกแนวทางที่จะช่วยให้หาแผนประกันโรคมะเร็งที่คุ้มค่า ครอบคลุมได้ทุกความต้องการ โดยมีแนวทางพิจารณาแบบง่าย ๆ ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกันมะเร็งจากบริษัทประกันต่าง ๆ เปรียบเทียบเงื่อนไขความคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกัน และระยะเวลาความคุ้มครอง
 • พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติครอบครัว ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง และงบประมาณ
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประกันเพื่อขอคำแนะนำในการเลือกประกันโรคมะเร็งที่ตรงกับความต้องการ

จะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือแผนประกันมะเร็งที่ครอบคลุม?

 • ประกันมะเร็งแบบเหมาจ่าย ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและประเภทการรักษา
 • ประกันมะเร็งแบบผู้ป่วยนอก ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยนอก เช่น ค่าตรวจรักษา ค่ายา ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น
 • ประกันมะเร็งแบบเฉพาะโรค ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

ทั้งนี้ การจะเลือกประกันมะเร็งให้ครอบคลุมนั้น ไม่ใช่เรื่องที่จะเลือกให้จบได้ภายในไม่กี่นาที เพราะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับปัจจัยและความต้องการของแต่ละบุคคล ทั้งยังต้องมีเวลาในการควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ละเอียดอีกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อประกันให้ตอบโจทย์นั่นเอง