Social Listening Tool คืออะไร? อธิบายแบบจบครบที่เดียว

Social Listening Tool คือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกโซเชียลมีเดีย เพื่อเฝ้าดูความเคลื่อนไหว หาข้อมูลเชิงลึก (Insight) หรือใช้ทำวิจัยตลาด (Market Research) ก็ได้ เครื่องมือเหล่านี้จะรวบรวมข้อมูลจากการโพสต์ ความคิดเห็น แชร์ บนโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, TikTok และอื่นๆ มาวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ ตาราง รายงาน

บทความนี้จึงจะมาอธิบายแบบจบครบที่เดียวว่าSocial Listening Tool คืออะไร เพื่อให้นำไปปรับใช้ได้อย่างตรงจุด ติดตามได้เลย

Social Listening Tool คืออะไร อธิบายแบบจบครบที่เดียว

ประโยชน์ของ Social Listening Tool

  • เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า

Social Listening Tool คือตัวช่วยธุรกิจและองค์กรต่างๆ เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น โดยสามารถดูได้ว่าลูกค้าพูดถึงสินค้าหรือบริการของธุรกิจอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร มีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไข ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

  • ติดตามคู่แข่ง

Social Listening Tool คือตัวช่วยธุรกิจและองค์กรต่างๆ ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งได้ โดยสามารถดูได้ว่าคู่แข่งกำลังทำอะไร นำเสนอสินค้าหรือบริการอะไร ลูกค้าพูดถึงคู่แข่งอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • รับมือกับวิกฤต

Social Listening Tool คือตัวช่วยธุรกิจและองค์กรต่างๆ รับมือกับวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตรวจจับประเด็นเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ตั้งแต่เนิ่นๆ จากนั้นจึงสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

ประเภทของ Social Listening Tool

  • Social Listening Tool แบบฟรี

Social Listening Tool แบบฟรี มีให้เลือกใช้งานมากมาย เช่น Google Trends, Social Mention, Talkwalker และอื่นๆ เครื่องมือเหล่านี้มีฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น ค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างรายงาน แต่อาจมีข้อจำกัดในด้านความครอบคลุมของข้อมูลและฟังก์ชันการใช้งาน

  • Social Listening Tool แบบเสียเงิน

Social Listening Tool แบบเสียเงิน มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและครอบคลุมกว่า Social Listening Tool แบบฟรี เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การสร้างรายงานแบบกำหนดเอง และการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ ของธุรกิจ เครื่องมือเหล่านี้มักมีค่าใช้จ่ายสูง แต่คุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก Social Listening Tool อย่างเต็มที่

วิธีการเลือก Social Listening Tool

  • ความต้องการใช้งาน

ควรพิจารณาว่าต้องการใช้ Social Listening Tool เพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ติดตามคู่แข่ง หรือรับมือกับวิกฤต

  • งบประมาณ

ควรพิจารณางบประมาณที่มีสำหรับการลงทุนใน Social Listening Tool

  • ฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งาน

ควรพิจารณาฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็น เช่น ความสามารถในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างรายงาน

  • ความครอบคลุมของข้อมูล

ควรพิจารณาความครอบคลุมของข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้

  • ความง่ายในการใช้งาน

ควรพิจารณาความง่ายในการใช้งานของ Social Listening Tool

Social Listening Tool คือเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ติดตามคู่แข่ง และรับมือกับวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือก Social Listening Tool ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้เครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน